Γλυκός… εθισμός…

Έχουμε ακούσει για πολλών λογιών εξαρτήσεις, μια από τις μεγαλύτερες… τα γλυκά!! Ένας εθισμός ο οποίος έχει απασχολήσει κατά καιρούς το καθένα από εμάς

Share