Monday-Friday: 07:00 - 22:00 | Saturday: 09:00 - 18:00

GROUP FITNESS TIMETABLE

MONDAY

07:45 – 08:30

THE CIRCUIT

Achilleas

09:00 – 09:45

TRX

Rafaellos

17:45 – 18:30

BODYATTACK

Marios

18:30 – 19:15

YOGA

Eleni

18:45 – 19:15

SPRINT

Marios

19:15 – 20:00

BODYPUMP

Panikos

TUESDAY

07:45 – 08:30

BODYPUMP

Marios

09:00 – 09:30

SPRINT

Marios

18:00 – 18:45

PILATES

Niki

18:30 – 19:15

RPM

Eleni

18:45 – 19:30

TRX

Vladimiros

18:45 – 19:15

CXWORX

Panikos

19:15 – 19:45

GRIT

Panikos

WEDNESDAY

07:45 – 08:15

CXWORX

Panikos

09:00 – 10:00

BODYPUMP

Panikos

18:00 – 19:00

BODYATTACK

Marios

18:45 – 19:30

THE CIRCUIT

Achilleas

19:00 – 19:30

SPRINT

Marios

19:00 – 20:00

BODYPUMP

Natalia

THURSDAY

07:45 – 08:15

SPRINT

Marios

09:00 – 10:00

BODYATTACK

Marios

17:30 – 18:00

CXWORX

Natalia

18:00 – 18:45

BODYCOMBAT

Natalia

18:15 – 19:00

RPM

Eleni

18:45 – 19:15

GRIT

Panikos

19:15 – 20:00

BODYBALANCE

Eleni

FRIDAY

09:00 – 09:45

THE CIRCUIT

Achilleas

18:00 – 18:45

PILATES

Niki

18:15 – 18:45

SPRINT

Marios

18:45 – 19:45

BODYPUMP

Marios

SATURDAY

10:00 – 10:50

BODYPUMP

Marios

10:50 – 11:20

CXWORX

Marios

11:30 – 12:00

SPRINT

Marios

Everything you need to know about your programs on your fingertips!

WE HAVE CREATED AN AMAZING APPLICATION